Mera socialliberalism i Sunne !

VÄLKOMMEN till min blogg!

Jag heter Marianne Åhman är Ordförande och gruppledare för Folkpartiet i Sunne kommun.
Vi är ett fint gäng folkpartister i Sunne och vi har två mandat av 41 i kommunfullmäktige efter valet. Vi tackar alla er som röstade på oss och vi var den kommun där Folkpartiet inte minskade i detta val vilket tyvärr var fallet på många orter runt om i Sverige. Vi ska ta vara på våra kommunfullmäktigeplatser och vi ska jobba för ett mera socialliberalt Sunne under de närmaste 4 åren.Det innebär att ALLA människor har lika värde och ska ha lika förutsättningar till att utvecklas och växa oavsett varifrån du kommer och vem du är.
Liberalismens idoelogi bygger på den enskilda människan och målet är hens frihet och valmöjligheter!
Läs mera om vårt lokalpolitiska program på www.folkpartiet.se /sunne


Här kommer jag att skriva om de frågor som jag och Folkpartiet driver i Sunne kommun .Jag kommer också att berätta om Folkpartiets riksdagspolitik och landstingspolitik. Riksdagen behöver en röst för landsorten och besvikelsen är nu stor när vi miste vår riksdagsplats .


Jag har under den förra mandatperioden varit Riksdagsledamot och vikarierat för vår Riksdagsledamot Nina Larsson ,under hennes barnledighet Jag fick då påbörja ett arbete som jaghade velat fullfölja.


Under den perioden som jag var i Riksdagen blev jag ännu mera inspirerad för det politiska arbetet ,som jag nu ägnat mig åt som fritidspolitiker i 35 år.Jag fick lära mig ännu mera om det demokratiska arbetet i vårt land, och om en riksdagsledamots vardag . Folkpartiet har nu 19 otroligt ambitiösa och kunniga riksdagsledamöter som arbetar för liberalismen och social liberalismen varje dag ..

Läs mera på min personliga sida ,även om vad jag "sagt och gjort " och vilka motioner jag skrivit under min tid i Riksdagen finns där.http://www.folkpartiet.se/Folkpartiet-nara-dig/Varmlands-lan/Styrelsen/Personliga-sidor/Marianne-Ahman/
lördag 27 december 2014

Bra jobbat under julhelgen i Riksdags och regeringskorridorer Tack!

Idag har regeringspartierna och allianspartierna kommit överens om en decemberöverenskommelse,
jag är mycket tacksam för detta! Min övertygelse är att inget etablerat parti hade vunnit  på ett extra val. Folket och väljarna har sagt sitt i valet 14 september, nu är det våra riksdagspartier som ska visa att samtliga är redo att samarbeta för Sveriges bästa. Att valet blev som det blev är oerhört tråkigt och vi har ett STORT jobb att göra inom alla partier ,vi i  Folkpartiet liberalerna i Värmland har tappat vårt riksdagsmandat.,därför kunde vi av rent egoistiska skäl varit tacksamma för en andra chans men NEJ! vi måste konstatera att vi gjort ett mycket dåligt val och vi måste nu ut och i dialog med väljarna förklara att Folkpartiet är värda en starkare ställning oc värda  att få din röst i nästa val. Sverige behöver ett starkare liberalt parti och Alliansen behöver ett starkare Folkparti liberalerna .
Vi står för Alla människors lika värde  och att ALLA människors möjligheter att förverkliga sina drömmar i vårt land.
Jag är redo att jobba hårt för att sprida vårt liberala budskap .Tack för att vi inte behöver lägga energi på nyval utan istället får ägna oss åt att sprida vår fina politik och jobba i praktiken för att skapa trygghet ,tillgänglighet och valfrihet för AllA .
GOD fortsättning på helgerna nu tar vi en välförtjänt ledighet !

lördag 22 november 2014

Partiråd med eftervalsanalys !

Igår  fredagen den 21 nov  var jag tillsammans med Gösta Frödin värmändska  ombud på Folkpartiets partiråd  som hölls i Förstakammarsalen i Riksdagen  där diskuterades och antogs rekommendationer utifrån valanalysarbetet. Där fanns ombud från alla län i Sverige  + Riksdagsledamöter och partiledningen även tjänstemän fanns på plats.
Vi fick en genomgång av valanalysen som varit utsänd tidigare av Mats Persson ,riksdagsledamot och ordförande för  valanalysgruppen.
Valet blev en stor besvikelse för Folkpartiet vi tappade 5 riksdagsledamöter däribland värmlands.Vi har nu ingen riksdagsledamot norr om Uppland .
Samtliga som talade sa att de hade känt en stor optimism i valrörelsen ,vi hade en god stämning och vi var trygga i vårt nya partiprogram som fastslogs i november i stor enighet   med livliga diskussioner och högt i tak i partiet.
 Vi måste nu se över vår organisation,dels kräver ekonomin detta, men vi måste också se till att våra "eldsjäla"r som Maria Arnholm,partisekreterare sa , får en plattform att jobba utifrån nu när många förtroendeuppdrag har minskat i hela landet.
Vi har varit ett för smalt parti och inte vänt oss till de stora ,breda skarorna.Skolfrågan har varit vår viktigaste fråga  och skall så förbli. Utifrån den liberala ideologin att ALLA  människor ska ha rätt att utvecklas och växa oavsett bakgrund,och uppväxtvillkor och egna förutsättningar så är skolan den plat ssom kan ge dessa möjligheter.Vi folkpartister och liberaler får aldrig ge avkall på betydelsen av detta. Därför är SKOLAN den givet viktigaste frågan för oss.
Jag framförde att  jag med oro känt att vi tappat förtroende i de sociala välfärdsfrågorna Jag har i ca 30 års tid arbetat politiskt inom Landstingspolitik och i kommunens sociala frågor. h Nästa vecka blir jag avtackad i Landstinget och får då även en gåva för att jag varit förtroende vald i 25år  i Landstinget.
Under valrörelsen i år har jag märkt att våra väljare som förut känt att Folkpartiet varit garanten för en god och trygg social välfärd inte längre har känt så fullt ut.
Både vad gäller sociala trygghetsnätet som i handikapp politiken anser många att vi inte har hörts nog mycket . I vårt nya partiprogram är de socialliberala frågorna en framträdande roll och det är i Folkpartiets partiprogram  vi kan läsa:
Det är en grundläggande rättighet att kunna bestämma över sitt eget liv och målet i det liberala frihetsuppdraget är att också människor med funktionsnesättning sku kunna leva ett självständigt  liv och kunna utveckla sina unika förmågor.Både i kommun och landsting är det folkpartister som står på barrikaderna och försvarar den sociala välfärdspolitiken anser jag. Men vi har inte nått ut till väljarna med detta. Här anser jag och många andra på partirådet att vi måste återta förtroendet.

Vi har inte förlorat valet på Landsbygden men vi behöver ändå lyfta fram de utmaningar som landsbygden står framför bättre.
Jag yrkade att den landsbygdsrapport som bl.a vår egen Nina Larsson, varit med och tagit fram inför valet ska fastställas som ett landsbygdsprogram och att vi mera aktivt ska driva de ideer som där finns för att visa att det finns "liberala svar på landsbygdens utmaningar" som rapporten heter.Jag tackar partiledningen  och partirådet för bifallet till detta förslag.
Folkpartiet ska arbeta nu för att stärka organisationen skapaännu flera  nätverk inom partiet, bredda våra frågor och paketera och leverera vårt fina partiprogram på ett bra sätt.
Kampanj 2018 Har nu börjat !

lördag 30 augusti 2014

"Nattis " i Sunne , en rättighet !Ja nu är det verkligen valtider och vallöften!
 Det var inte längesedan som Sunne kommun antog budget för  2015 i kommunfullmäktige (16 juni 2014) Protokollet finns på www.sunne.se /politik

Då föreslog Folkpartiet att en investering av nödvändig hiss skulle göras vid förskolan Loftet i Sunne för att vi under 2015 skulle  kunna starta " barnomsorg under obekväm arbetstid" allså "Nattis". Centerpartiets kommunalråd pläderade mot detta förslag och sa att detta inte kunde prioriteras i kommande nvesteringslista för 2015.Vid omröstningen röstade Centerpartiet mot förslaget och investeringen flyttades till  2016.
Idag står kommunalrådet Ola Persson  på en valannons i NWT med texten " Centerpartiet i Sunne lovar bra  barnomsorg  dygnet runt" Det står inte i vilken kommun, men det är ju lätt för läsaren  att anta att han menar sin egen kommun, men  där han just  röstat mot  förslaget !
 Jag tycker nog att det sär klädsamt att det som  varje parti går ut i valet och lovar det ska man också rösta -Ja till när besluten tas i den politiska församlingen

En röst på Folkpartiet 14 september innebär att vi fullföljer vårt arbete att skapa "barnomsorg på obekväm arbetsbetstid ". Vi fullföljer vårt förslag om att en investering av hiss beräknat till 2 Mkr ska ske under 2015 .Kostnaden för driften, har vi fått besked från  både Bildningsnämndens ordförande och dåvarande förvaltningschefen, att den inte är så stor utan det kommer att kunna  inrymmas i befintlig driftsbudget  om politiker säger -Ja! till den prioriteringen.
Det här är en viktig fråga för Sunne tilllväxt att unga barnfamiljer flyttar hit och framförallt att inte barnfamiljer blir tvingade att flytta häriftån på grund av bristande barnomsorg.
Kryssa Folkpartiet för en god barnomsorg   dygnet runt  i Sunne ! www.folkpartiet.se

lördag 23 augusti 2014

Kampanj för skolan!

En röst på Folkpartiet är en röst för eleven i centrum!
 • Högre lärarlöner
 • Mindre klasser
 • Tidiga insatser
 • ja till betyg och läxor
 • Förstatligande av skolan
Idag har vi kampanjat på torget i Sunne ,delat flygblad och pratat skola med sunneborna.Det är 22 dagar kvar att bestämma sig för vilket parti som har den bästa skolpolitiken .Nu  Tisdagen den 26 augusti kl 19.00 kan du komma till Stjerneskolans matsal och lyssna på värmländska  riksdagsledamöter från samtliga partier som berättar om sin skolpolitik. Från Folkpartiet deltar förstås vår riksdagskvinna Nina Larsson VÄLKOMNA!

tisdag 19 augusti 2014

Min kampanjkalender !

Här nedan ser du var du kan träffa mig under min personvalskampnaj.

Vill du att jag ska komma till din kommun Ring mig 0705129367 så bokar vi tider.

 
 

Lördagen den 23 /8 : SunneTeatertorget 12.00-13.00

Tisdagen den 26/8:  Jag och  Folkpartiets riksdagsledamot Nina Larsson besöker Förskolan Hasselbol i Sunne .
16.00  kampanjar vi på torget i Torsby 16.00.
19.00- Stjerneskolansmatsal Torsby ,skoldebatt där samtliga riksdagspartier medverkar från fp Nina Larsson

30/8 -  Kampanj på Teatertorget i Sunne  11.30-12.30
14.00-16.00- Kom och träffa mig och  Emma Pollack -Forsgren  på Skoga marknad

31/8 - Lillerud dagarna Jag finns där tillsammans med våra landstingskandidater Barbro Dolling,Sunne och  Inger Laren,Torsby  och övriga värmländska kandidater
.
2 /9 - Då finns jag i Karlstad vid Valstugan Stora torget 12.00-14.30 .
15.00 Svenskt näringsliv företagarträff  Elite Stat Karlstad

4/9-  Munkfors 11.30-12.30 , Hagfors,torget  14.00-15.00 tillsammans med  med Inger Laren vår Landstigskandidat

6/9 kl  11.30-12.30- riksdagsledamoten Nina Larsson och jag kampanjar tillsammans med övriga kommun- och   landstingskandidater Teatertorget,Sunne
 
9/9   -Jag presenterar Folkpartiets politik för elever på Klarälvdalens folkhögskola i Sunne
        
        Årjäng  på eftermiddagen och kvällen

 


 

 •  
   
 •  
 •  
 •  
 •  


 

 


  


 
söndag 22 juni 2014

"Ransäter dagarna" Fp:sdag 18 juli !

Den 18 juli startar " Ransätersdagarna " på Erlandergården ,  en politikervecka som arrangörerna valt att kalla en "Kunskapskälla i  politiska frågor "inför valet för allmänheten i Värmland. En grupp från Erlanderstiftelsen har arrangerat denna vecka i samarbete med Region Värmland  Alla politiska partier har varsin dag.
Först ut är Folkpartiet liberalerna fredagen den 18 juli:

Vi kommer att presentera våra valprogram och valfrågor i kommun,landsting och Riksdag under denna  värmländska  Almedalsvecka.
 .
 •  kl 13.00 slås portarna upp till Erlandergården och arrangörerna och Folkpartiets länsordförande Gösta Frödin hälsar oss välkomna. Där finns kommunpolitiker,landstingspolitiker och kandidater till Riksdagen som svarar på Allmänhetens frågor kring- Varför de ska lägga sin röst på just Folkpartiet den 14 september

 •  13.45  Anförande - Folkpartiets huvudtalare  är Riksdagsledamoten i miljö och jordbruksutskottet Anita Broden från  Norra Älvsborg https://www.folkpartiet.se/broden som pratar över ämnet:
 "Liberala svar på landsbygdens utmaningar " Hon har stor erfarenhet av landsbygdens problem och utmaningar och har också varit talesperson inom miljöområdet för Folkpartiet . Vi är mycket glada att vi lyckats locka hit Anita Broden denna dag.

 • Under eftermiddagen  håller också arrangörerna en utfrågning  av våra kandidater och sätter dem i "Heta stolen".
Gert Ohlsson underhåller med sin nyckelharpa  och är tillsammans med mig Marianne Åhman moderator under dagen när toppkandidater från Kommun-Landsting och Riksdagslistorna presenterar Folkpartiets valfrågor i "speakers corner "

Kampanjmaterial och lokala valprogram från lokalavdelningarna och landstinget finns vid respektive bokbord under hela dagen
Arrangörerna ordnar med kaffeservering !

Vi  hoppas också att vi är många Folkpartister som tar chansen att komma och äta lunch till självkostnadspris  på Ransäters hembygdsgård kl 11.30  Anmälan till exepditionen 054/218281före 30 /6

Väl mött i Ransäter !
http://www.vf.se/nyheter/munkfors/partierna-grillas-i-ransateronsdag 22 januari 2014

Siktet inställt på kommunvalet i Sunne och Riksdagsvalet i Värmland!

Lördagen den 18 januari höll Folkpartiet Värmland sin nomineringsstämma till Riksdagen i Karlstad.Ett 60-tal ombud närvarade ,vilket var mycket roligt att ett så stort intresse fanns för att tillbringa en lördag i möteslokal men det var ett viktigt länsmöte förstås.
Nominerings kommitten hade föreslagit en fullt ut "varvad lista" vilket aldrig har hänt förut. Det är en rekommendation från vårt Landsmöte.
 Vår riksdagsledamot Nina Larsson toppade listan och fortsätter att vara vårt första namn .Hon vann också provvalet  och fick där  85% av rösterna ,som ni kunde läsa i media. I provvalet kom jag tvåa med  60% av rösterna  . Nominerings kommitten frångick nu provvalesresultatet och föreslog i stället en fullt ut "varvad lista" där då Gösta Frödin (länsförbundets ordförande ) från Arvika  blev två , jag trea och fyra  Michael Helmersson Filipstad(ordförande i länsförbundets au.) Under mötet var det lång diskussion kring förslaget om " varvad lista "eller ej och efter knapp majoritet  vann nominerings kommittens förslag.
För mig startade valrörelsen i lördags!
Jag kommer nu att arbeta hårt för att vinna tillbaka  min andra placering utifrån provvalet och jag kommer att jobba  hårt i valrörelsen för att Folkpartiet ska få minst ett fast mandat till Riksdagen 2014.
 Under min tid som vikarierande riksdagsledamot 2011 fick jag påbörja ett arbete som jag förstås vill att du kryssar mig tillbaka till .
Jag fick delta i Trafikutskottets arbete och  engagera mig i den viktiga kollektivtrafiken i Sverige och lyfta vikten av  bl.a förbättrad järnväg Stockholm-Oslo. Vikten av snabbt bredband i hela Sverige och då  även i glest befolkade områden, våra "vita fläckar" som ska bort.
Jag  fick delta i interpellationsdebatt kring möjligheterna till närproducerad mat i våra kommuner. Jag lyfte frågan om jobb och sysselsättning för personer med funktionsnedsättning i en skriftlig fråga till arbetsmarknadsministern bl.a
I valrörelsen 2014 kommer jag att arbeta för:
Skola,vård och omsorg  det är för mig kärnverksamheter som måste värnas inom den skattefinansierade  offentliga sektorn.Det  har varit  heta valfrågor  i många val och jag tänker fortsätta att prioritera dessa både i Sunnes kommunpolitik som till Riksdagen.

 Att lyckas i Skolan är en otrolig viktig fråga för att våra barn och ungdomar för att  få möjlighet att leva ett självständigt liv utifrån sina  förutsättningar. Godkända betyg från grundskolan är en grundförutsättning för   att kunna få ett arbete och en egen lön att leva på.
 I Sunne kommun måste vi  höja våra lärares status både vad gäller arbetsmiljö som lön!
Vi måste anpassa lokalytor efter elevantalet. Nu kan vi också  äntligen utlova en barnomsorgsgaranti efter att nya Hasselbols förskola blir inflyttningsklar med sina 5 avdelningar i kommunens första "passivhus".
 Inom vård området där kommer jag även i forsättningen att lyfta äldrevården. Jag har arbetat med sociala  och äldre frågor under stora delar av mitt  politiska liv och  jag brinner för dessa frågor som alltid  måste lyftas fram för att annars lätt kommer i skymundan .
De äldres rätt till ett bra liv hela livet. Rätten till god  omvårdnad , sjukvård och rätten att åldras i trygghet i vår kommun !
Omsorgen,då tänker jag på handikappomsorgen där tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning har varit en fråga som jag kämpat för under många år men Mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättning(Agenda 50) innehåller många flera områden och jag kommer att lyfta jobb och sysselsättning ännu mera för denna grupp,.vilket är vägen till ett självständigt liv.
Min politik bygger på den liberala ideologins grund  -Att varje individ ska kunna växa utifrån sina förutsättningar  och kunna leva ett liv i frihet från förtryck och diskriminering .
Jag vill bidra till att vårt Sunne och Värmland ska  växa ,utvecklas och vara tillgängligt för alla!