Mera socialliberalism i Sunne !

VÄLKOMMEN till min blogg!

Jag heter Marianne Åhman är Ordförande och gruppledare för Liberalerna i Sunne kommun.
Vi är ett fint gäng Liberaler i Sunne men vi behöver bli flera. Under denna mandatperiod har vi två mandat av 41 i kommunfullmäktige. Vi tackar alla er som röstade på oss i förra valet , vi var den kommun där Folkpartiet/Liberalerna inte minskade vilket tyvärr var fallet på många orter runt om i Sverige. Vi behöver vara flera som arbetar för att Friheten måste försvaras! När intolerans, nationalism och populism sprider sig i världen och i vårt närområde behöver vi vara många som står upp för demokrati och alla människors lika värde.
Liberalismens idoelogi bygger på den enskilda människan och målet är hens frihet och valmöjligheter!

Därför behöver vi bli flera som röster på Liberalerna som parti och som genom att bli medlem visar att ni sympatiserar med oss,vi behöver också bli flera för att kunna besätta olika politiska uppdrag inom kommun, på region och riksnivå i framtiden

u kan bli medlem genom att gå in på

www.liberalerna.se/bli-medlem

eller swisha 50 kr till 123 1481241 skriv "ny" följt ditt personnummer och e-postadress

Här kommer jag att skriva om de frågor som jag och Liberalerna driver i Sunne kommun .Jag kommer också att berätta om Region och Riksdagspolitik. Riksdagen behöver en röst för landsorten och besvikelsen är nu stor när vi miste vår riksdagsplats .


Jag har under 2011 vikarierat som Riksdagsledamot. Jag fick då påbörja ett arbete som jag hade velat fullfölja.


Under den perioden som jag var i Riksdagen blev jag ännu mera inspirerad för det politiska arbetet ,som jag nu ägnat mig åt som fritidspolitiker i 35 år.Jag fick lära mig ännu mera om det demokratiska arbetet i vårt land, och om en riksdagsledamots vardag . Liberalerna har nu 19 otroligt ambitiösa och kunniga riksdagsledamöter som arbetar för liberalismen och social liberalismen varje dag .

torsdag 21 september 2017

Jan Björklunds besök i Värmland

Under veckan har Värmland och Karlstad haft besök av Liberalernas partiledare Jan Björklund.
Studiebesöket startade på  Fröding Arena, Kronoparkens idrottsarena där vi fick lyssna till projektet "Ett öppnare Kronoparken"  och arbetet med integration. Vi träffade områdespoliser som arbetar å Kronoparken och visade på goda exempel då polisen kan jobba förebyggande, skapa dialog och relationer med de boende .Vi träffade många som hejade på poliserna ,äldre som upplevde en stor trygghet med att poliserna är närvarande och flera ungdomar visade tydligt den goda relationen mellan barn/ungdomar på området och polisen. Ett hårt tryck finns på polisen då antalet poliser inte räcker till för både utredningsarbete,spaning och förebyggande polisiärt arbete men tots detta kände inte områdespolisen att det fanns hot om att de måste förändra sitt arbetssätt vilket kändes mycket bra. Vidare besökte vi Fritidsbannken  där idrottsutrusning av alla sorter får lånas under två veckor av allmänheten, vilket är mycket uppskattat. Besöket på Kronoparken avslutades på Frödingskolan där vi fick träffa förskolelärare, rektor och två ungdomar som berättade om  hur man arbetar och trivs på skolan. Skolan har lätt att rekrytera personal och har en stabil lärarkår vilket kändes bra.Skolan har bra samarbete med Karlstad universitets ingenjörs linjer inom teknik och matematik.
Med på studiebesöket denna dag var Liberalernas ordförandei Värmland Kjell-Åke Holdar ,Arvika, kommunarådet Niklas Wikstöm (L) Karlstad och jag vice ordförande Liberalerna i Värmland .
Kvällen avslutades med att medlemmar fick träffa Jan Björklund över en bit mat i Karlstad ordf Kjell-Åke Holdar hälsade oss välkomna och lämnade därefter ordet till .Jan Björklund som  talade över ämnet integration och vikten av att stå upp för varje enskild individs frihet i samhället. Vi har många utmaningar i samhället idag men Liberalerna ska vara det parti som värnar om frihet, trygghet och arbetar för att minska klyftorna i samhället ,där en viktig del är att  både flickor som pojkar ska klara skolan med godkända betyg och att möjligheten finns att få ett jobb med en egen lön att leva på.


 Liberalerna i Värmland tog chansen att ställa frågor och göra medskick till riksdagsgruppen.
Det är bara att beklaga att inte flera medlemmar fick chansen att delta denna kväll och träffa vår partiledare då besöket aviserades sent från riks och endast ett fåtal fick chansen att delta.Jag framförde redan nu att vi måste få besök av jan Bjöklund i valrörelsen 2018 och förhoppningsvis att han kommer som huvudtalare till vårt årsmöte 2018 så att alla våra medlemmar som så önskar kan få tillfälle att lyssna till honom och ställa frågor.
Vi som fick chansen denna dag och kväll var nöjda över dagen och jan uttryckte också att han var nöjd med både studiebesök och dagen som helhet.

Inga kommentarer: