Mera socialliberalism i Sunne !

VÄLKOMMEN till min blogg!

Jag heter Marianne Åhman är Ordförande och gruppledare för Liberalerna i Sunne kommun.
Vi är ett fint gäng Liberaler i Sunne men vi behöver bli flera. Under denna mandatperiod har vi två mandat av 41 i kommunfullmäktige. Vi tackar alla er som röstade på oss i förra valet , vi var den kommun där Folkpartiet/Liberalerna inte minskade vilket tyvärr var fallet på många orter runt om i Sverige. Vi behöver vara flera som arbetar för att Friheten måste försvaras! När intolerans, nationalism och populism sprider sig i världen och i vårt närområde behöver vi vara många som står upp för demokrati och alla människors lika värde.
Liberalismens idoelogi bygger på den enskilda människan och målet är hens frihet och valmöjligheter!

Därför behöver vi bli flera som röster på Liberalerna som parti och som genom att bli medlem visar att ni sympatiserar med oss,vi behöver också bli flera för att kunna besätta olika politiska uppdrag inom kommun, på region och riksnivå i framtiden

u kan bli medlem genom att gå in på

www.liberalerna.se/bli-medlem

eller swisha 50 kr till 123 1481241 skriv "ny" följt ditt personnummer och e-postadress

Här kommer jag att skriva om de frågor som jag och Liberalerna driver i Sunne kommun .Jag kommer också att berätta om Region och Riksdagspolitik. Riksdagen behöver en röst för landsorten och besvikelsen är nu stor när vi miste vår riksdagsplats .


Jag har under 2011 vikarierat som Riksdagsledamot. Jag fick då påbörja ett arbete som jag hade velat fullfölja.


Under den perioden som jag var i Riksdagen blev jag ännu mera inspirerad för det politiska arbetet ,som jag nu ägnat mig åt som fritidspolitiker i 35 år.Jag fick lära mig ännu mera om det demokratiska arbetet i vårt land, och om en riksdagsledamots vardag . Liberalerna har nu 19 otroligt ambitiösa och kunniga riksdagsledamöter som arbetar för liberalismen och social liberalismen varje dag .

lördag 22 november 2014

Partiråd med eftervalsanalys !

Igår  fredagen den 21 nov  var jag tillsammans med Gösta Frödin värmändska  ombud på Folkpartiets partiråd  som hölls i Förstakammarsalen i Riksdagen  där diskuterades och antogs rekommendationer utifrån valanalysarbetet. Där fanns ombud från alla län i Sverige  + Riksdagsledamöter och partiledningen även tjänstemän fanns på plats.
Vi fick en genomgång av valanalysen som varit utsänd tidigare av Mats Persson ,riksdagsledamot och ordförande för  valanalysgruppen.
Valet blev en stor besvikelse för Folkpartiet vi tappade 5 riksdagsledamöter däribland värmlands.Vi har nu ingen riksdagsledamot norr om Uppland .
Samtliga som talade sa att de hade känt en stor optimism i valrörelsen ,vi hade en god stämning och vi var trygga i vårt nya partiprogram som fastslogs i november i stor enighet   med livliga diskussioner och högt i tak i partiet.
 Vi måste nu se över vår organisation,dels kräver ekonomin detta, men vi måste också se till att våra "eldsjäla"r som Maria Arnholm,partisekreterare sa , får en plattform att jobba utifrån nu när många förtroendeuppdrag har minskat i hela landet.
Vi har varit ett för smalt parti och inte vänt oss till de stora ,breda skarorna.Skolfrågan har varit vår viktigaste fråga  och skall så förbli. Utifrån den liberala ideologin att ALLA  människor ska ha rätt att utvecklas och växa oavsett bakgrund,och uppväxtvillkor och egna förutsättningar så är skolan den plat ssom kan ge dessa möjligheter.Vi folkpartister och liberaler får aldrig ge avkall på betydelsen av detta. Därför är SKOLAN den givet viktigaste frågan för oss.
Jag framförde att  jag med oro känt att vi tappat förtroende i de sociala välfärdsfrågorna Jag har i ca 30 års tid arbetat politiskt inom Landstingspolitik och i kommunens sociala frågor. h Nästa vecka blir jag avtackad i Landstinget och får då även en gåva för att jag varit förtroende vald i 25år  i Landstinget.
Under valrörelsen i år har jag märkt att våra väljare som förut känt att Folkpartiet varit garanten för en god och trygg social välfärd inte längre har känt så fullt ut.
Både vad gäller sociala trygghetsnätet som i handikapp politiken anser många att vi inte har hörts nog mycket . I vårt nya partiprogram är de socialliberala frågorna en framträdande roll och det är i Folkpartiets partiprogram  vi kan läsa:
Det är en grundläggande rättighet att kunna bestämma över sitt eget liv och målet i det liberala frihetsuppdraget är att också människor med funktionsnesättning sku kunna leva ett självständigt  liv och kunna utveckla sina unika förmågor.Både i kommun och landsting är det folkpartister som står på barrikaderna och försvarar den sociala välfärdspolitiken anser jag. Men vi har inte nått ut till väljarna med detta. Här anser jag och många andra på partirådet att vi måste återta förtroendet.

Vi har inte förlorat valet på Landsbygden men vi behöver ändå lyfta fram de utmaningar som landsbygden står framför bättre.
Jag yrkade att den landsbygdsrapport som bl.a vår egen Nina Larsson, varit med och tagit fram inför valet ska fastställas som ett landsbygdsprogram och att vi mera aktivt ska driva de ideer som där finns för att visa att det finns "liberala svar på landsbygdens utmaningar" som rapporten heter.Jag tackar partiledningen  och partirådet för bifallet till detta förslag.
Folkpartiet ska arbeta nu för att stärka organisationen skapaännu flera  nätverk inom partiet, bredda våra frågor och paketera och leverera vårt fina partiprogram på ett bra sätt.
Kampanj 2018 Har nu börjat !

Inga kommentarer: