Mera socialliberalism i Sunne !

VÄLKOMMEN till min blogg!

Jag heter Marianne Åhman är Ordförande och gruppledare för Liberalerna i Sunne kommun.
Vi är ett fint gäng Liberaler i Sunne men vi behöver bli flera. Under denna mandatperiod har vi två mandat av 41 i kommunfullmäktige. Vi tackar alla er som röstade på oss i förra valet , vi var den kommun där Folkpartiet/Liberalerna inte minskade vilket tyvärr var fallet på många orter runt om i Sverige. Vi behöver vara flera som arbetar för att Friheten måste försvaras! När intolerans, nationalism och populism sprider sig i världen och i vårt närområde behöver vi vara många som står upp för demokrati och alla människors lika värde.
Liberalismens idoelogi bygger på den enskilda människan och målet är hens frihet och valmöjligheter!

Därför behöver vi bli flera som röster på Liberalerna som parti och som genom att bli medlem visar att ni sympatiserar med oss,vi behöver också bli flera för att kunna besätta olika politiska uppdrag inom kommun, på region och riksnivå i framtiden

u kan bli medlem genom att gå in på

www.liberalerna.se/bli-medlem

eller swisha 50 kr till 123 1481241 skriv "ny" följt ditt personnummer och e-postadress

Här kommer jag att skriva om de frågor som jag och Liberalerna driver i Sunne kommun .Jag kommer också att berätta om Region och Riksdagspolitik. Riksdagen behöver en röst för landsorten och besvikelsen är nu stor när vi miste vår riksdagsplats .


Jag har under 2011 vikarierat som Riksdagsledamot. Jag fick då påbörja ett arbete som jag hade velat fullfölja.


Under den perioden som jag var i Riksdagen blev jag ännu mera inspirerad för det politiska arbetet ,som jag nu ägnat mig åt som fritidspolitiker i 35 år.Jag fick lära mig ännu mera om det demokratiska arbetet i vårt land, och om en riksdagsledamots vardag . Liberalerna har nu 19 otroligt ambitiösa och kunniga riksdagsledamöter som arbetar för liberalismen och social liberalismen varje dag .

lördag 30 augusti 2014

"Nattis " i Sunne , en rättighet !Ja nu är det verkligen valtider och vallöften!
 Det var inte längesedan som Sunne kommun antog budget för  2015 i kommunfullmäktige (16 juni 2014) Protokollet finns på www.sunne.se /politik

Då föreslog Folkpartiet att en investering av nödvändig hiss skulle göras vid förskolan Loftet i Sunne för att vi under 2015 skulle  kunna starta " barnomsorg under obekväm arbetstid" allså "Nattis". Centerpartiets kommunalråd pläderade mot detta förslag och sa att detta inte kunde prioriteras i kommande nvesteringslista för 2015.Vid omröstningen röstade Centerpartiet mot förslaget och investeringen flyttades till  2016.
Idag står kommunalrådet Ola Persson  på en valannons i NWT med texten " Centerpartiet i Sunne lovar bra  barnomsorg  dygnet runt" Det står inte i vilken kommun, men det är ju lätt för läsaren  att anta att han menar sin egen kommun, men  där han just  röstat mot  förslaget !
 Jag tycker nog att det sär klädsamt att det som  varje parti går ut i valet och lovar det ska man också rösta -Ja till när besluten tas i den politiska församlingen

En röst på Folkpartiet 14 september innebär att vi fullföljer vårt arbete att skapa "barnomsorg på obekväm arbetsbetstid ". Vi fullföljer vårt förslag om att en investering av hiss beräknat till 2 Mkr ska ske under 2015 .Kostnaden för driften, har vi fått besked från  både Bildningsnämndens ordförande och dåvarande förvaltningschefen, att den inte är så stor utan det kommer att kunna  inrymmas i befintlig driftsbudget  om politiker säger -Ja! till den prioriteringen.
Det här är en viktig fråga för Sunne tilllväxt att unga barnfamiljer flyttar hit och framförallt att inte barnfamiljer blir tvingade att flytta häriftån på grund av bristande barnomsorg.
Kryssa Folkpartiet för en god barnomsorg   dygnet runt  i Sunne ! www.folkpartiet.se

Inga kommentarer: