Mera socialliberalism i Sunne !

VÄLKOMMEN till min blogg!

Jag heter Marianne Åhman är Ordförande och gruppledare för Liberalerna i Sunne kommun.
Vi är ett fint gäng Liberaler i Sunne men vi behöver bli flera. Under denna mandatperiod har vi två mandat av 41 i kommunfullmäktige. Vi tackar alla er som röstade på oss i förra valet , vi var den kommun där Folkpartiet/Liberalerna inte minskade vilket tyvärr var fallet på många orter runt om i Sverige. Vi behöver vara flera som arbetar för att Friheten måste försvaras! När intolerans, nationalism och populism sprider sig i världen och i vårt närområde behöver vi vara många som står upp för demokrati och alla människors lika värde.
Liberalismens idoelogi bygger på den enskilda människan och målet är hens frihet och valmöjligheter!

Därför behöver vi bli flera som röster på Liberalerna som parti och som genom att bli medlem visar att ni sympatiserar med oss,vi behöver också bli flera för att kunna besätta olika politiska uppdrag inom kommun, på region och riksnivå i framtiden

u kan bli medlem genom att gå in på

www.liberalerna.se/bli-medlem

eller swisha 50 kr till 123 1481241 skriv "ny" följt ditt personnummer och e-postadress

Här kommer jag att skriva om de frågor som jag och Liberalerna driver i Sunne kommun .Jag kommer också att berätta om Region och Riksdagspolitik. Riksdagen behöver en röst för landsorten och besvikelsen är nu stor när vi miste vår riksdagsplats .


Jag har under 2011 vikarierat som Riksdagsledamot. Jag fick då påbörja ett arbete som jag hade velat fullfölja.


Under den perioden som jag var i Riksdagen blev jag ännu mera inspirerad för det politiska arbetet ,som jag nu ägnat mig åt som fritidspolitiker i 35 år.Jag fick lära mig ännu mera om det demokratiska arbetet i vårt land, och om en riksdagsledamots vardag . Liberalerna har nu 19 otroligt ambitiösa och kunniga riksdagsledamöter som arbetar för liberalismen och social liberalismen varje dag .

onsdag 6 september 2017

Värmland ska växa!

Nu är det ett år kvar till valet !
Jag har nu bestämt mig för att starta mitt bloggande igen kanske framförallt för att ni som VILL följa mitt politiska arbete ska kunna göra det här. Mina Facebook och Instagram konto ska jag försöka rensa från allt för mycket politik inför valet
Jag har sagt ja till att kandidera till riksdagen och hoppas naturligtvis att nomineringen ska gå bra för mig.
Värmland ska växa och vara en plats för alla ! Det kommer att vara mitt liberala budskap i denna valrörelse.
 Jag vill försvara friheten att kunna bo där du vill. Det betyder  att alla ska ha möjlighet till en bra kunskaps skola även på landsorten  och få en utbildning med god kvalitet   som leder till ett jobb
En egen lön att leva på är grunden för ett liv med valmöjligheter och frihet. För att få företag och arbetstagare att stanna måste Värmland  vara tillgängligt. Jag ska arbeta för att järnvägen  Stockholm -Oslo  ska prioriteras i trafikverkets trafikplan,  att Fryksdalsbanans  satsningar blir verklighet och på sikt en elektrifiering av banan. För först gången finns nu Fryksdalsbanan  omnämnd med satsningar  i ett riksdokument ,förslaget till  trafikplanen.
 Att försvara friheten för personer med funktionsnedsättning har varit  en hjärtefråga för mig under ca 20 år och det kommer jag att fortsätta med om jag kommer till Riksdagen. Mycket har hänt genom att    Erik Ullenhag(Fp) lyckades få otillgänglighet  som diskrimineringsgrundande i lagen mycket arbete kvarstår för att få lika villkor för ALLA. De neddragningar av LSS reformen som nu sker  måste stoppas.Det som nu sker  är att personer som förut haft rätt till LASS( lagen om assistans)genom  statligt stöd får avslag via Försäkringskassans omprövningar men behoven kvarstår och  det blir nu kommunerna som får möta upp behoven genom SOL (socialtjänslagen) men detta blir inte stöd i samma utstäckning som Folkpartiets  Bengt Westerberg menade när han skapade  personlig assistans lagen på -90 talet.
Friheten måste försvaras för alla nyanländ som den som är född i Sverige.


Vi behöver bli flera Liberaler i Sunne,Värmland och i riket .
På Liberalernas hemsida kan du läsa mera  www.liberalerna.se 
Tänker du som vi? Då är det dags att göra något, bli medlem!  Vi behöver bli flera  som jobbar för flera jobb,,för kunskaps skola, rätt till assistans för personer med funktionsnedsättning eller i kampen mot hederkultur. Varje människa ska vara fri att forma sitt liv!  Bli medlem och swisha 50 kr till 1231481241 skriv ny ,ditt personnummer
Välkommen  att jobba med oss !Inga kommentarer: