Mera socialliberalism i Sunne !

VÄLKOMMEN till min blogg!

Jag heter Marianne Åhman är Ordförande och gruppledare för Liberalerna i Sunne kommun.
Vi är ett fint gäng Liberaler i Sunne men vi behöver bli flera. Under denna mandatperiod har vi två mandat av 41 i kommunfullmäktige. Vi tackar alla er som röstade på oss i förra valet , vi var den kommun där Folkpartiet/Liberalerna inte minskade vilket tyvärr var fallet på många orter runt om i Sverige. Vi behöver vara flera som arbetar för att Friheten måste försvaras! När intolerans, nationalism och populism sprider sig i världen och i vårt närområde behöver vi vara många som står upp för demokrati och alla människors lika värde.
Liberalismens idoelogi bygger på den enskilda människan och målet är hens frihet och valmöjligheter!

Därför behöver vi bli flera som röster på Liberalerna som parti och som genom att bli medlem visar att ni sympatiserar med oss,vi behöver också bli flera för att kunna besätta olika politiska uppdrag inom kommun, på region och riksnivå i framtiden

u kan bli medlem genom att gå in på

www.liberalerna.se/bli-medlem

eller swisha 50 kr till 123 1481241 skriv "ny" följt ditt personnummer och e-postadress

Här kommer jag att skriva om de frågor som jag och Liberalerna driver i Sunne kommun .Jag kommer också att berätta om Region och Riksdagspolitik. Riksdagen behöver en röst för landsorten och besvikelsen är nu stor när vi miste vår riksdagsplats .


Jag har under 2011 vikarierat som Riksdagsledamot. Jag fick då påbörja ett arbete som jag hade velat fullfölja.


Under den perioden som jag var i Riksdagen blev jag ännu mera inspirerad för det politiska arbetet ,som jag nu ägnat mig åt som fritidspolitiker i 35 år.Jag fick lära mig ännu mera om det demokratiska arbetet i vårt land, och om en riksdagsledamots vardag . Liberalerna har nu 19 otroligt ambitiösa och kunniga riksdagsledamöter som arbetar för liberalismen och social liberalismen varje dag .

torsdag 21 september 2017

Jan Björklunds besök i Värmland

Under veckan har Värmland och Karlstad haft besök av Liberalernas partiledare Jan Björklund.
Studiebesöket startade på  Fröding Arena, Kronoparkens idrottsarena där vi fick lyssna till projektet "Ett öppnare Kronoparken"  och arbetet med integration. Vi träffade områdespoliser som arbetar å Kronoparken och visade på goda exempel då polisen kan jobba förebyggande, skapa dialog och relationer med de boende .Vi träffade många som hejade på poliserna ,äldre som upplevde en stor trygghet med att poliserna är närvarande och flera ungdomar visade tydligt den goda relationen mellan barn/ungdomar på området och polisen. Ett hårt tryck finns på polisen då antalet poliser inte räcker till för både utredningsarbete,spaning och förebyggande polisiärt arbete men tots detta kände inte områdespolisen att det fanns hot om att de måste förändra sitt arbetssätt vilket kändes mycket bra. Vidare besökte vi Fritidsbannken  där idrottsutrusning av alla sorter får lånas under två veckor av allmänheten, vilket är mycket uppskattat. Besöket på Kronoparken avslutades på Frödingskolan där vi fick träffa förskolelärare, rektor och två ungdomar som berättade om  hur man arbetar och trivs på skolan. Skolan har lätt att rekrytera personal och har en stabil lärarkår vilket kändes bra.Skolan har bra samarbete med Karlstad universitets ingenjörs linjer inom teknik och matematik.
Med på studiebesöket denna dag var Liberalernas ordförandei Värmland Kjell-Åke Holdar ,Arvika, kommunarådet Niklas Wikstöm (L) Karlstad och jag vice ordförande Liberalerna i Värmland .
Kvällen avslutades med att medlemmar fick träffa Jan Björklund över en bit mat i Karlstad ordf Kjell-Åke Holdar hälsade oss välkomna och lämnade därefter ordet till .Jan Björklund som  talade över ämnet integration och vikten av att stå upp för varje enskild individs frihet i samhället. Vi har många utmaningar i samhället idag men Liberalerna ska vara det parti som värnar om frihet, trygghet och arbetar för att minska klyftorna i samhället ,där en viktig del är att  både flickor som pojkar ska klara skolan med godkända betyg och att möjligheten finns att få ett jobb med en egen lön att leva på.


 Liberalerna i Värmland tog chansen att ställa frågor och göra medskick till riksdagsgruppen.
Det är bara att beklaga att inte flera medlemmar fick chansen att delta denna kväll och träffa vår partiledare då besöket aviserades sent från riks och endast ett fåtal fick chansen att delta.Jag framförde redan nu att vi måste få besök av jan Bjöklund i valrörelsen 2018 och förhoppningsvis att han kommer som huvudtalare till vårt årsmöte 2018 så att alla våra medlemmar som så önskar kan få tillfälle att lyssna till honom och ställa frågor.
Vi som fick chansen denna dag och kväll var nöjda över dagen och jan uttryckte också att han var nöjd med både studiebesök och dagen som helhet.

onsdag 6 september 2017

Värmland ska växa!

Nu är det ett år kvar till valet !
Jag har nu bestämt mig för att starta mitt bloggande igen kanske framförallt för att ni som VILL följa mitt politiska arbete ska kunna göra det här. Mina Facebook och Instagram konto ska jag försöka rensa från allt för mycket politik inför valet
Jag har sagt ja till att kandidera till riksdagen och hoppas naturligtvis att nomineringen ska gå bra för mig.
Värmland ska växa och vara en plats för alla ! Det kommer att vara mitt liberala budskap i denna valrörelse.
 Jag vill försvara friheten att kunna bo där du vill. Det betyder  att alla ska ha möjlighet till en bra kunskaps skola även på landsorten  och få en utbildning med god kvalitet   som leder till ett jobb
En egen lön att leva på är grunden för ett liv med valmöjligheter och frihet. För att få företag och arbetstagare att stanna måste Värmland  vara tillgängligt. Jag ska arbeta för att järnvägen  Stockholm -Oslo  ska prioriteras i trafikverkets trafikplan,  att Fryksdalsbanans  satsningar blir verklighet och på sikt en elektrifiering av banan. För först gången finns nu Fryksdalsbanan  omnämnd med satsningar  i ett riksdokument ,förslaget till  trafikplanen.
 Att försvara friheten för personer med funktionsnedsättning har varit  en hjärtefråga för mig under ca 20 år och det kommer jag att fortsätta med om jag kommer till Riksdagen. Mycket har hänt genom att    Erik Ullenhag(Fp) lyckades få otillgänglighet  som diskrimineringsgrundande i lagen mycket arbete kvarstår för att få lika villkor för ALLA. De neddragningar av LSS reformen som nu sker  måste stoppas.Det som nu sker  är att personer som förut haft rätt till LASS( lagen om assistans)genom  statligt stöd får avslag via Försäkringskassans omprövningar men behoven kvarstår och  det blir nu kommunerna som får möta upp behoven genom SOL (socialtjänslagen) men detta blir inte stöd i samma utstäckning som Folkpartiets  Bengt Westerberg menade när han skapade  personlig assistans lagen på -90 talet.
Friheten måste försvaras för alla nyanländ som den som är född i Sverige.


Vi behöver bli flera Liberaler i Sunne,Värmland och i riket .
På Liberalernas hemsida kan du läsa mera  www.liberalerna.se 
Tänker du som vi? Då är det dags att göra något, bli medlem!  Vi behöver bli flera  som jobbar för flera jobb,,för kunskaps skola, rätt till assistans för personer med funktionsnedsättning eller i kampen mot hederkultur. Varje människa ska vara fri att forma sitt liv!  Bli medlem och swisha 50 kr till 1231481241 skriv ny ,ditt personnummer
Välkommen  att jobba med oss !lördag 27 december 2014

Bra jobbat under julhelgen i Riksdags och regeringskorridorer Tack!

Idag har regeringspartierna och allianspartierna kommit överens om en decemberöverenskommelse,
jag är mycket tacksam för detta! Min övertygelse är att inget etablerat parti hade vunnit  på ett extra val. Folket och väljarna har sagt sitt i valet 14 september, nu är det våra riksdagspartier som ska visa att samtliga är redo att samarbeta för Sveriges bästa. Att valet blev som det blev är oerhört tråkigt och vi har ett STORT jobb att göra inom alla partier ,vi i  Folkpartiet liberalerna i Värmland har tappat vårt riksdagsmandat.,därför kunde vi av rent egoistiska skäl varit tacksamma för en andra chans men NEJ! vi måste konstatera att vi gjort ett mycket dåligt val och vi måste nu ut och i dialog med väljarna förklara att Folkpartiet är värda en starkare ställning oc värda  att få din röst i nästa val. Sverige behöver ett starkare liberalt parti och Alliansen behöver ett starkare Folkparti liberalerna .
Vi står för Alla människors lika värde  och att ALLA människors möjligheter att förverkliga sina drömmar i vårt land.
Jag är redo att jobba hårt för att sprida vårt liberala budskap .Tack för att vi inte behöver lägga energi på nyval utan istället får ägna oss åt att sprida vår fina politik och jobba i praktiken för att skapa trygghet ,tillgänglighet och valfrihet för AllA .
GOD fortsättning på helgerna nu tar vi en välförtjänt ledighet !

lördag 22 november 2014

Partiråd med eftervalsanalys !

Igår  fredagen den 21 nov  var jag tillsammans med Gösta Frödin värmändska  ombud på Folkpartiets partiråd  som hölls i Förstakammarsalen i Riksdagen  där diskuterades och antogs rekommendationer utifrån valanalysarbetet. Där fanns ombud från alla län i Sverige  + Riksdagsledamöter och partiledningen även tjänstemän fanns på plats.
Vi fick en genomgång av valanalysen som varit utsänd tidigare av Mats Persson ,riksdagsledamot och ordförande för  valanalysgruppen.
Valet blev en stor besvikelse för Folkpartiet vi tappade 5 riksdagsledamöter däribland värmlands.Vi har nu ingen riksdagsledamot norr om Uppland .
Samtliga som talade sa att de hade känt en stor optimism i valrörelsen ,vi hade en god stämning och vi var trygga i vårt nya partiprogram som fastslogs i november i stor enighet   med livliga diskussioner och högt i tak i partiet.
 Vi måste nu se över vår organisation,dels kräver ekonomin detta, men vi måste också se till att våra "eldsjäla"r som Maria Arnholm,partisekreterare sa , får en plattform att jobba utifrån nu när många förtroendeuppdrag har minskat i hela landet.
Vi har varit ett för smalt parti och inte vänt oss till de stora ,breda skarorna.Skolfrågan har varit vår viktigaste fråga  och skall så förbli. Utifrån den liberala ideologin att ALLA  människor ska ha rätt att utvecklas och växa oavsett bakgrund,och uppväxtvillkor och egna förutsättningar så är skolan den plat ssom kan ge dessa möjligheter.Vi folkpartister och liberaler får aldrig ge avkall på betydelsen av detta. Därför är SKOLAN den givet viktigaste frågan för oss.
Jag framförde att  jag med oro känt att vi tappat förtroende i de sociala välfärdsfrågorna Jag har i ca 30 års tid arbetat politiskt inom Landstingspolitik och i kommunens sociala frågor. h Nästa vecka blir jag avtackad i Landstinget och får då även en gåva för att jag varit förtroende vald i 25år  i Landstinget.
Under valrörelsen i år har jag märkt att våra väljare som förut känt att Folkpartiet varit garanten för en god och trygg social välfärd inte längre har känt så fullt ut.
Både vad gäller sociala trygghetsnätet som i handikapp politiken anser många att vi inte har hörts nog mycket . I vårt nya partiprogram är de socialliberala frågorna en framträdande roll och det är i Folkpartiets partiprogram  vi kan läsa:
Det är en grundläggande rättighet att kunna bestämma över sitt eget liv och målet i det liberala frihetsuppdraget är att också människor med funktionsnesättning sku kunna leva ett självständigt  liv och kunna utveckla sina unika förmågor.Både i kommun och landsting är det folkpartister som står på barrikaderna och försvarar den sociala välfärdspolitiken anser jag. Men vi har inte nått ut till väljarna med detta. Här anser jag och många andra på partirådet att vi måste återta förtroendet.

Vi har inte förlorat valet på Landsbygden men vi behöver ändå lyfta fram de utmaningar som landsbygden står framför bättre.
Jag yrkade att den landsbygdsrapport som bl.a vår egen Nina Larsson, varit med och tagit fram inför valet ska fastställas som ett landsbygdsprogram och att vi mera aktivt ska driva de ideer som där finns för att visa att det finns "liberala svar på landsbygdens utmaningar" som rapporten heter.Jag tackar partiledningen  och partirådet för bifallet till detta förslag.
Folkpartiet ska arbeta nu för att stärka organisationen skapaännu flera  nätverk inom partiet, bredda våra frågor och paketera och leverera vårt fina partiprogram på ett bra sätt.
Kampanj 2018 Har nu börjat !

lördag 30 augusti 2014

"Nattis " i Sunne , en rättighet !Ja nu är det verkligen valtider och vallöften!
 Det var inte längesedan som Sunne kommun antog budget för  2015 i kommunfullmäktige (16 juni 2014) Protokollet finns på www.sunne.se /politik

Då föreslog Folkpartiet att en investering av nödvändig hiss skulle göras vid förskolan Loftet i Sunne för att vi under 2015 skulle  kunna starta " barnomsorg under obekväm arbetstid" allså "Nattis". Centerpartiets kommunalråd pläderade mot detta förslag och sa att detta inte kunde prioriteras i kommande nvesteringslista för 2015.Vid omröstningen röstade Centerpartiet mot förslaget och investeringen flyttades till  2016.
Idag står kommunalrådet Ola Persson  på en valannons i NWT med texten " Centerpartiet i Sunne lovar bra  barnomsorg  dygnet runt" Det står inte i vilken kommun, men det är ju lätt för läsaren  att anta att han menar sin egen kommun, men  där han just  röstat mot  förslaget !
 Jag tycker nog att det sär klädsamt att det som  varje parti går ut i valet och lovar det ska man också rösta -Ja till när besluten tas i den politiska församlingen

En röst på Folkpartiet 14 september innebär att vi fullföljer vårt arbete att skapa "barnomsorg på obekväm arbetsbetstid ". Vi fullföljer vårt förslag om att en investering av hiss beräknat till 2 Mkr ska ske under 2015 .Kostnaden för driften, har vi fått besked från  både Bildningsnämndens ordförande och dåvarande förvaltningschefen, att den inte är så stor utan det kommer att kunna  inrymmas i befintlig driftsbudget  om politiker säger -Ja! till den prioriteringen.
Det här är en viktig fråga för Sunne tilllväxt att unga barnfamiljer flyttar hit och framförallt att inte barnfamiljer blir tvingade att flytta häriftån på grund av bristande barnomsorg.
Kryssa Folkpartiet för en god barnomsorg   dygnet runt  i Sunne ! www.folkpartiet.se

lördag 23 augusti 2014

Kampanj för skolan!

En röst på Folkpartiet är en röst för eleven i centrum!
  • Högre lärarlöner
  • Mindre klasser
  • Tidiga insatser
  • ja till betyg och läxor
  • Förstatligande av skolan
Idag har vi kampanjat på torget i Sunne ,delat flygblad och pratat skola med sunneborna.Det är 22 dagar kvar att bestämma sig för vilket parti som har den bästa skolpolitiken .Nu  Tisdagen den 26 augusti kl 19.00 kan du komma till Stjerneskolans matsal och lyssna på värmländska  riksdagsledamöter från samtliga partier som berättar om sin skolpolitik. Från Folkpartiet deltar förstås vår riksdagskvinna Nina Larsson VÄLKOMNA!